AL XV-LEA CONGRES NAŢIONAL
DE DRUMURI ŞI PODURI

19-22 SEPTEMBRIE 2018

IAŞI, Palas Mall - Congress Hall

AL XV-LEA CONGRES NAŢIONAL
DE DRUMURI ŞI PODURI

INSCRIERI

Taxa de participare redusa pana la 1 iunie 2018

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ DE DRUMURI ŞI PODURI DIN ROMÂNIA

vă invită la al XV-lea Congres Naţional de Drumuri şi Poduri,
în perioada 19-22 septembrie 2018

SPONSORI

IRIDEX         Total         Conest         Viacons         Maccaferri         Calcarul         Holcim         TPF Inginerie         ViaCon         TAR         ALMI IDEAL CONSTRUCT         PQ Corporation Komora IGH

TEME STRATEGICE

01

Infrastructura rutieră sustenabilă

 • Structuri rutiere
 • Poduri rutiere
 • Terasamente şi lucrări de consolidări
 • Întreţinerea şi exploatarea infrastructurii rutiere
 • Tehnologii și soluții de perspectivă - echipamente şi utilaje în construcţii
   Raportor temă - prof. dr. ing. Gheorghe LUCACI
02

Mobilitate, trafic și siguranță rutieră

 • Siguranța rutieră și ITS
 • Trafic și mobilitate urbană, transport intermodal
 • Interacțiunea vehicul - drum
   Raportor temă - conf. dr. ing. Valentin ANTON
03

Mediu şi schimbări climatice

 • Managementul infrastructurii rutiere în contextul schimbărilor climatice actuale
 • Promovarea şi implementarea proiectelor de transport rutier în condiţiile legislaţiei de mediu actuale
 • Soluţii de atenuare a impactului asupra mediului
   Raportor temă - conf. dr. ing. Gavril HODA

PROGRAM

Congresul se va organiza pe secţiuni pentru prezentarea lucrărilor şi va pune la dispoziția participanților interesați un spațiu destinat pentru organizarea expoziției de materiale, echipamente, utilaje utilizate în domeniul rutier.
Însoţitorii vor beneficia de un program de vizite în orașul Iași şi împrejurimi.
Limbile oficiale ale congresului sunt: română, engleză şi franceză.
Program

TRANSMITEREA LUCRĂRILOR, CONFORM TEMELOR STRATEGICE

Titlul lucrărilor, autori şi un rezumat - 15 februarie 2018 (max. 500 cuvinte)
Notificarea acceptării lucrărilor - 15 aprilie 2018
Transmiterea lucrărilor - 1 iunie 2018
Ghid lucrări   Declarație de originalitate

EXPOZIŢIE TEHNICĂ

Expoziția tehnică se va organiza în incinta Mall-ului Palas Iaşi.
Expoziția va fi amenajată sub forma standurilor de interior cu fotografii, postere, mostre, cărți, reviste și pliante. De asemenea, va fi pusă la dispoziție o platformă cu standuri de exterior pentru prezentarea de utilaje, instalații si echipamente rutiere, în curtea Mall-ului Palas Iaşi.
Participanți pot solicita spațiul de expunere necesar.
Detalii privind expoziția, prețuri și mod de participare se pot obține de la A.P.D.P. România, tel/fax 021-3161324/3161325, email office@apdp.ro, secretar general ing. Artemiza GRIGORAȘ, tel. 0743-104.651 sau dlui ing. Constantin ZBARNEA, Filiala A.P.D.P. Moldova – Neculai Tăutu, tel. 0744-622.565.
Standuri disponibile

SESIUNE DE POSTERE

In ziua de 20 septembrie 2018 va avea loc o sesiune de postere pentru lucrările congresului.
Posterul va cuprinde următoarele secțiuni:
 • Titlul și autorii vor fi amplasați în partea dreaptă sus
 • Introducere asupra domeniului de interes
 • Prezentare sintetică a abordării experimentale / teoretice (inclusiv tabele, grafice)
 • Discuție asupra rezultatelor celor mai semnificative - concluzii
 • Enumerarea referințelor bibliografice
Pentru cei interesaţi să afle mai multe detalii despre modul de realizare a posterelor, vă rugăm să vă adresaţi la secretariatul Congresului, A.P.D.P. Central, dna Artemiza Grigoraş, sau să accesaţi direct site-ul www.apdp.ro.

COMITETUL DE ORGANIZARE

Preşedinte
conf. dr. ing. Valentin ANTON - Preşedinte A.P.D.P. România
Vicepreşedinți
 • ing. Narcis Ștefan NEAGA - Director General C.N.A.I.R.
 • ing. Ovidiu Mugurel LAICU - Director General Regional D.R.D.P. Iasi

Membri
 • ing. Dorina TIRON - Preşedinte A.P.D.P. Filiala Moldova-Neculai Tăutu
 • ing. Mihai Radu PRICOP - Preşedinte A.P.D.P. Filiala Suceava-Ștefan cel Mare
 • ing. Lenuța ARDELEANU - Preşedinte A.P.D.P. Filiala Bacău
 • ec. Marian ȘERBESCU - Instituția Prefectului Județului Iași
 • ing. Maricel POPA - Președintele Consiliului Județean Iași
 • ing. Mihai CHIRICA - Primarul Municipiului Iași
 • prof. dr. ing. Vasile BOBOC - U.T. „Gheorghe Asachi” Iaşi
 • prof. dr. ing. Nicolae BOȚU - U.T. „Gheorghe Asachi” Iaşi
 • prof. dr. ing. Claudiu Cristian COMISU - U.T. „Gheorghe Asachi” Iaşi
 • ing. Constantin ZBARNEA - Vicepreşedinte A.P.D.P. Filiala Moldova-Neculai Tăutu
 • ing. Tudor VARLAN - A.P.D.P. Filiala Moldova-Neculai Tăutu
 • ing. Elena RĂILEANU - A.P.D.P. Filiala Moldova-Neculai Tăutu

Secretar
ing. Artemiza GRIGORAȘ

COMITETUL ŞTIINŢIFIC

Președinte de onoare
prof. dr. ing. Horia Gheorghe ZAROJANU
Preşedinte
prof. dr. ing. Radu ANDREI - U.T. „Gheorghe Asachi” Iaşi
Vicepreședinte
prof. dr. ing. Mihai ILIESCU- U.T. Cluj-Napoca
Membri
 • conf. dr. ing. Valentin ANTON - U.T.C. București
 • prof. dr. ing. Florin BELC - U.P. Timişoara
 • prof. dr. ing. Vasile BOBOC - U.T. „Gheorghe Asachi” Iaşi
 • conf. dr. ing. Adrian BOTA - U.P. Timişoara
 • prof. dr. ing. Nicolae BOȚU - U.T. „Gheorghe Asachi” Iaşi
 • dr. ing. Gabriel BULGARU - IPTANA S.A. Bucureşti
 • conf. dr. ing. Adrian BURLACU - U.T.C. București
 • șef lucrări dr. ing. Rodica CADAR - U.T. Cluj-Napoca
 • șef lucrări dr. ing. Corina CHIOTAN - U.T.C. București
 • prof. dr. ing. Claudiu Cristian COMISU - U.T. „Gheorghe Asachi” Iaşi
 • prof. dr. ing. Ion COSTESCU - U.P. Timişoara
 • prof. dr. ing. Mihai DICU - U.T.C. București
 • conf. dr. ing. Vasile FARCAȘ - U.T. Cluj-Napoca
 • conf. dr. ing. Ştefan GUȚIU - U.T. Cluj-Napoca
 • conf. dr. ing. Gavril HODA - U.T. Cluj-Napoca
 • ing. Toma IVĂNESCU - IPTANA S.A. Bucureşti
 • prof. dr. ing. Gheorghe LUCACI - U.P. Timişoara
 • prof. dr. ing. Marin MARIN - U.P. Timişoara
 • prof. dr. ing. Edward PETZEK - U.P. Timişoara
 • dr. ing. Victor POPA - CNCisC București
 • prof. dr. ing. Carmen RĂCĂNEL - U.T.C. București
 • prof. dhc. dr. ing. Anghel STANCIU- Academia Oamenilor de Ştiinţă - filiala Iaşi


PARTENER MEDIA

Revista Constructiilor
TOP