AL XVI-LEA CONGRES NAŢIONAL
DE DRUMURI ŞI PODURI

21-24 SEPTEMBRIE 2022

TIMIȘOARA, Hotel TIMIȘOARA

AL XVI-LEA CONGRES NAŢIONAL
DE DRUMURI ŞI PODURI

INSCRIERI

Taxă de înscriere redusă înainte de 1 August 2022

ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ DE DRUMURI ŞI PODURI DIN ROMÂNIA

vă invită la al XVI-LEA Congres Naţional de Drumuri şi Poduri,
în perioada 21-24 septembrie 2022


Drumurile moderne marchează progresul, civilizația și bunăstarea colectivă

"Drumuri - vol. IV", L. Nicoară, 1975


Congresul Naţional de Drumuri şi Poduri este un eveniment de importanţă naţională, organizat odată la 4 ani. Lucrările congresului reunesc un număr important de specialişti din domeniul infrastructurii rutiere, proiectanţi, consultanţi, constructori dar şi administratori ai reţelelor de autostrăzi, drumuri naţionale, drumuri judeţene, străzi.

Temele abordate la congres sunt de actualitate, în concordanţă cu preocupările la nivel naţional şi internaţional.

Congresul este organizat de Asociaţia Profesională de Drumuri şi Poduri din România, cu sprijinul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Oraşul ce găzduieşte ediţia din acest an este un oraş emblemă pentru România, atât din punct de vedere istoric cât şi economic şi cultural. Cunoscut ca oraş al diversităţii, Timişoara va fi Capitală Culturală Europeană în 2023.


TEMELE CONGRESULUI

01

Administrare, întreținere și exploatare drumuri și poduri

 • Planificare
 • Finanțare
 • Gestiune (rețea, catastrofe, schimbări climatice)
   Raportori temă
   ing. Cristian ANDREI
   conf.dr.ing. Gavril HODA
02

Mobilitate: urbană, rurală, interurbană, STI

   Raportori temă
   conf.dr.ing. Valentin ANTON
   ing. David SUCIU
03

Infrastructuri reziliente (structuri rutiere, poduri, terasamente)

   Raportori temă
   prof.dr.ing. Florin BELC
   prof.dr.ing. Cristian Claudiu COMISU

PROGRAM

Congresul se va organiza pe secţiuni pentru prezentarea lucrărilor şi va pune la dispoziția participanților interesați un spațiu destinat pentru organizarea expoziției.
Însoţitorii vor beneficia de un program de vizite în orașul Timişoara şi împrejurimi.
Limbile oficiale ale congresului sunt: română, engleză şi franceză.
Program   Program persoane insoțitoare

TRANSMITEREA LUCRĂRILOR, CONFORM TEMELOR CONGRESULUI

Titlul lucrărilor, autori şi un rezumat (max. 500 cuvinte)
Notificarea acceptării propunerilor de lucrări
Transmiterea lucrărilor in extenso - 1 iulie 2022
Ghid lucrări   Declarație de originalitate

EXPOZIŢIE TEHNICĂ

Expoziția tehnică se va organiza în incinta sălii expoziţionale Discovery aflată vis-a-vis de intrarea hotelului.
Expoziția va fi amenajată sub forma standurilor de interior cu fotografii, postere, mostre, cărți, reviste și pliante.
Participanți pot solicita spațiul de expunere necesar.
Detalii privind expoziția, prețuri și mod de participare se pot obține de la A.P.D.P. România, tel/fax 021-3161324/3161325, email office@apdp.ro, secretar general ing. Artemiza GRIGORAȘ.
Sala de expoziție

SESIUNE DE POSTERE

In ziua de 22 septembrie 2022 va avea loc o sesiune de postere pentru lucrările congresului.
Posterul va cuprinde următoarele secțiuni:
 • Titlul și autorii vor fi amplasați în partea dreaptă sus
 • Introducere asupra domeniului de interes
 • Prezentare sintetică a abordării experimentale / teoretice (inclusiv tabele, grafice)
 • Discuție asupra rezultatelor celor mai semnificative - concluzii
 • Enumerarea referințelor bibliografice
Pentru cei interesaţi să afle mai multe detalii despre modul de realizare a posterelor, vă rugăm să vă adresaţi la secretariatul Congresului, A.P.D.P. Central, dna Artemiza Grigoraş, sau să accesaţi direct site-ul www.apdp.ro.

COMITETUL DE ORGANIZARE

Preşedinte
prof. dr. ing. Gheorghe LUCACI – Preşedinte A.P.D.P. România
Vicepreşedinți
 • ing. Cristian PISTOL – Director general C.NA.I.R. S.A.
 • ing. Nicoleta PORDEA – Director regional D.R.D.P. Timişoara

Membri
 • prof. dr. ing. Florin BELC – Filiala A.P.D.P. Banat
 • conf. dr. ing. Adrian BOTA – Univ. Politehnica Timişoara
 • conf. dr. ing. Ciprian COSTESCU – Univ. Politehnica Timişoara
 • dr. ing. Cornel BOTA – Beta Tehnic Timişoara
 • conf. dr. ing. Marc PAUL – Univ. Politehnica Timişoara
 • prof. Ariadna NICOARĂ – Filiala A.P.D.P. Banat

Secretar
ing. Artemiza GRIGORAȘ

COMITETUL ŞTIINŢIFIC

Preşedinte
prof. dr. ing. Gheorghe LUCACI - U.P. Timişoara
Vicepreședinte
prof. dr. ing. Mihai ILIESCU - U.T. Cluj Napoca
Membri
 • conf. dr. ing. Valentin ANTON - U.T.C. București
 • prof. dr. ing. Florin BELC - U.P. Timişoara
 • prof. dr. ing. Vasile BOBOC - U.T. Gh.Asachi Iaşi
 • conf. dr. ing. Adrian BOTA - U.P. Timişoara
 • prof. dr. ing. Nicolae BOŢU - U.T. Gh. Asachi Iaşi
 • conf. dr. ing. Adrian BURLACU - U.T.C. București
 • șef lucrări dr. ing. Rodica CADAR - U.T. Cluj Napoca
 • conf. dr. ing. Corina CHIOTAN - U.T.C. București
 • prof. dr. ing. Claudiu Cristian COMISU - U.T. Gh. Asachi Iaşi
 • conf. dr. ing. Ciprian COSTESCU - U.P. Timişoara
 • prof. dr. ing. Mădălina STOIAN - U.T.C. București
 • conf. dr. ing. Ştefan GUŢIU - U.T. Cluj Napoca
 • conf. dr. ing. Gavril HODA - U.T. Cluj Napoca
 • prof. dr. ing. Eduard PETZEK - U.P. Timişoara
 • prof. dr. ing. Carmen RĂCĂNEL - U.T.C. București

TOP